Przybyłowa Janina

DANE BIOGRAFICZNE

Data i miejsce urodzenia: 1 września 1892 roku w Baszni Dolnej.

Data i miejsce śmierci: 12 października 1975 roku w Toruniu.

OKRES TORUŃSKI

Do Torunia Przybyłowa przyjechała we wrześniu 1928 roku. Do miasta została przeniesiona na własną prośbę, aby objąć tu stanowisko nauczycielki języka polskiego w Męskim Seminarium Nauczycielskim w Toruniu. W Toruniu nauczała jeszcze w Państwowym Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Królowej Jadwigi, a po wojnie w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika oraz w II Liceum i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W Toruniu mieszkała przy ulicy: Klonowica 4, Fosie Staromiejskiej 30(40), Adama Mickiewicza 116.

DZIAŁALNOŚĆ

Poza pracą w szkole Przybyłowa zaangażowała się w działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych organizując spotkania ze znanymi pisarzami. W czasie II wojny światowej prowadziła w swoim mieszkaniu tajne nauczanie języka polskiego. W kwietniu 1943 roku została skierowana do pracy w Książnicy Miejskiej. Jej praca polegała m.in. na katalogowaniu polskich książek. Niejednokrotnie niemiecki dyrektor biblioteki zasięgał u niej informacji na temat ich wartości. Po wojnie, w marcu 1945 roku została ponownie oddelegowana do pracy w Książnicy, tym razem przez władze kuratorium. Objęła tam funkcję kierownika, a od 1948 roku pełniła obowiązki dyrektora tej placówki. Zajęła się porządkowaniem zbiorów, ustalaniem ich stanu, a także zabieganiem o odzyskanie tego, co zostało wywiezione do Niemiec. W 1950 roku z jej inicjatywy Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o natychmiastowej potrzebie wybudowania nowego gmachu Książnicy (realizacja dopiero 1973 roku). Pod jej kierunkiem powstała w Toruniu sieć wypożyczalni i czytelni. W latach 1951 – 1954 – po formalnej nominacji – objęła stanowisko dyrektorki Książnicy Miejskiej w Toruniu. Z dniem 30 czerwca 1954 r. przeszła na emeryturę. W latach 1957 – 1962 – na stanowisku nauczycielki- bibliotekarki w Liceum im. Mikołaja Kopernika oraz jako nieetatowy pracownik w Bibliotece UMK. W 1957 roku Przybyłowa znajdowała się wśród grupy osób, które podjęły starania o reaktywowanie w mieście Towarzystwa Miłośników Torunia – była jego członkinią przed wojną. Przybyłowa jest autorką wielu prac o tematyce polonistycznej, bibliotekarstwie i bibliofilstwie, także poświęconych okupacji, Toruniowi, pisarzom, pracownikom nauki i artystom. Wykaz jej prac zawiera prawie 100 pozycji.

OSIĄGNIĘCIA

Srebrny Medal za długoletnią służbę (1938)

ODZNACZENIA
  • Medal X-lecia PRL (1955)
  • Złoty Krzyż Zasługi (1957)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1962)
ZASOBY ZEWNĘTRZNE
Katalog Worldcat www
Artykuły dot. Janiny Przybyłowej  
Prace Janiny Przybyłowej    

FEMINATYWY

nauczycielka, społeczniczka, kierowniczka, dyrektorka

ŹRÓDŁO

Toruński Słownik Biograficzny, T. 6, pod red. K. Mikulskiego, Toruń 2010, s. 138 – 141.

Fotografia: Dominika Łęcka

Follow by Email
YouTube
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast