Dobaczewska Wanda

DANE BIOGRAFICZNE

Data i miejsce urodzenia: 24 sierpnia 1892 roku w Wilnie (Litwa)

Data i miejsce śmierci: 23 listopada 1980 roku w Żninie

OKRES TORUŃSKI

W latach 1948 – 1951 pełniła funkcję kierownika literackiego Toruńskiego Teatru Lalki i Autora „Baj Pomorski” – autorka wielu utworów scenicznych. Dobaczewska współpracowała także z toruńską Rozgłośnią Polskiego Radia, dla którego pisała słuchowiska radiowe. W 1951 roku przeniosła się do Żnina, utrzymując później związek, aż do śmierci, z toruńskim oddziałem Związku Literatów Polskich, powstałym w 1976 roku.

DZIAŁALNOŚĆ

W okresie I wojny światowej działaczka konspiracyjnych organizacji niepodległościowych zrzeszających polską młodzież oraz organizatorka polskiego szkolnictwa w Wilnie. Poza Wilnem mieszkała także w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Poznaniu. W 1911 roku zaliczyła debiut poetycki wierszem pt. „Ave Cesar”. Na 1920 rok zbiegły się kolejne debiuty Dobaczewskiej: tom wierszy oraz książka publicystyczna. W latach 1945 – 1946 zatrudniona była w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W 1946 roku opublikowała reportaż z życia w obozie koncentracyjnym, w którym była więziona w latach 1940 – 1945, pt. „Kobiety z Ravensbrück”.

ODZNACZENIA
  • Złoty Krzyż Zasługi (1930)
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1970)
ZASOBY ZEWNĘTRZNE
Encyklopedia Teatru www
Katalog Worldcat www
Katalog Nukat www
Zarządzenie o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi

GALERIA

Grupa literatów wileńskich: Witold Hulewicz, Wanda Dobaczewska,

Helena Romer-Ochenkowska, Maria Reutt, E. Kobylińska, Walerian

Charkiewicz, Kazimierz Leczycki, Jadwiga Wokulska, Tadeusz Łopalewski,

Wiktor Piotrowicz, Jerzy Wyszomirski w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego

MULTIMEDIA
Wanda Dobaczewska na kanale „Kobiety Torunia”

FEMINATYWY

kierowniczka, autorka, konspiratorka, organizatorka, poetka, publicystka, reporterka, więźniarka

ŹRÓDŁO

Toruński Słownik Biograficzny, T. 2, pod red. K. Mikulskiego, Toruń 2000, s. 69 – 70.

Fotografia: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Follow by Email
YouTube
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast