Jaczynowska Maria

DANE BIOGRAFICZNE

Data i miejsce urodzenia: 17 lutego 1928 roku w Warszawie

Data i miejsce śmierci: 21 lutego 2008 w Toruniu

OKRES TORUŃSKI

W 1955 roku podjęła pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Profesorka od 1976 roku. Na emeryturę przeszła w 1988 roku.

DZIAŁALNOŚĆ

Zainteresowania naukowe prof. Jaczynowskiej związane były z historią starożytną, w tym: historią społeczną starożytnego Rzymu, dziejami religii Imperium Romanum. Autorka książek i artykułów dotyczących historii starożytnego Rzymu oraz podręczników akademickich. Członkini wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Państwowej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego.

OSIĄGNIĘCIA

Kilkukrotnie nagradzana nagrodami Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego.

ODZNACZENIA

Warszawski Krzyż Powstańczy

ZASOBY ZEWNĘTRZNE
Katalog Worldcat www
Katalog Nukat www
Powstańcze Biogramy www
Rozmowa z Marią Jaczynowską, Toruń, 14 sierpnia 2007 roku
Rozmowę prowadziła Małgorzata Bram
www
Artykuł dot. Marii Jaczynowskiej
Artykuły Marii Jaczynowskiej  

FEMINATYWY

naukowczyni, profesorka, historyczka, społeczniczka

ŹRÓDŁO

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945 – 1994. Materiały do bibliografii, pod red. S. Kalembki, Toruń 1995, s. 283.

Fotografia: Ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Follow by Email
YouTube
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast