Janosz-Biskupowa Irena

DANE BIOGRAFICZNE

Data i miejsce urodzenia: 1 lutego 1925 roku w Wilnie

Data i miejsce śmierci: 10 listopada 2011 roku w Toruniu

OKRES TORUŃSKI

Do Torunia przyjechała z matką w 1945 roku w ramach tzw. repatriacji. Tutaj rozpoczęła studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Już w czasie studiów (ukończonych w 1949 roku) została zatrudniona na UMK. W latach 1949 – 1950 pracowała jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1951 – 1965 objęła stanowisko kierownika Archiwum Państwowego w Toruniu. Ponownie zatrudniona na UMK od 1965 roku. W latach 1966 – 1976 roku pełniła funkcję kierownika Archiwum UMK. Na emeryturę przeszła w 1980 roku.

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność naukowa Ireny Janosz – Biskupowej związana była z historią średniowiecza, źródłoznawstwem i edytorstwem źródeł. Autorka książek oraz redaktorka licznych wydawnictw źródłowych do historii Pomorza, w tym Torunia. Członkini m.in. Rady Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiego Towarzystwa Historycznego.

OSIĄGNIĘCIA

Odznaczona medalami: „Za zasługi dla archiwistyki” oraz „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”.

ZASOBY ZEWNĘTRZNE
Katalog Worldcat www
Artykuły Ireny Janosz-Biskupowej
Nekrolog www
Katalog Nukat www

FEMINATYWY

naukowczyni, historyczka, nauczycielka, kierowniczka, autorka, redaktorka, doktorka, docentka

ŹRÓDŁO

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945 – 1994,

  • Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945 – 1994. Materiały do bibliografii, pod red. S. Kalembki, Toruń 1995, s. 294,
  • Tandecki J., Doc. dr hab. Irena Janosz Biskupowa (1 II 1925 – 10 XI 2011), Zapiski Historyczne 2012, T. 77, z. 1, s. 183 – 186.

Fotografia: Ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Follow by Email
YouTube
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast