Skłodowska-Antonowicz Kalina

DANE BIOGRAFICZNE

Data i miejsce urodzenia: 18 marca 1923 roku w Towiankach (obecnie Litwa)

Data i miejsce śmierci: 9 lipca 2003 roku w Toruniu

OKRES TORUŃSKI

Do Torunia Skłodowska – Antonowicz dotarła w listopadzie 1945 roku w ramach tzw. repatriacji. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika podjęła studia polonistyczne i etnograficzne. Studiując jednocześnie pracowała na tej uczelni, na stanowisku zastępcy asystenta w Katedrze Języka Polskiego. Od 1976 roku lektorka języka litewskiego.

DZIAŁALNOŚĆ

Prawie połowę swojego życia Skłodowska-Antonowicz spędziła pracując w muzeach. Początkowo przez 11 lat począwszy od 1947 roku pracowała w Muzeum Miejskim (później Okręgowym) w Dziale Etnograficznym. W latach 1958 – 1975 zajmowała stanowisko kustosza w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. W 1976 roku ponownie znalazła się w Muzeum Okręgowym. Tam została kierowniczką w Dziale Naukowo – Oświatowym. Pomimo przejścia na emeryturę w 1982 roku dalej związana z tym działem. Inicjatorka i realizatorka imprez i zajęć muzealnych takich jak: „Niedziela w Muzeum”, „Królowie Polscy w Toruniu”, „Spotkania z dziełem sztuki” czy „Boże Narodzenie w sztuce i obrzędach”. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu – jego wieloletni sekretarz. Społecznie także zaangażowana w prace Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.

OSIĄGNIĘCIA
  • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za 25 lat pracy muzealnej
  • Złota Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (1978)
ODZNACZENIA
  • Krzyż Armii Krajowej (1983)
  • Medal Wojska. Medal X-lecia PRL
ZASOBY ZEWNĘTRZNE
Katalog Worldcat www
Artykuły dot. Kaliny Skłodowskiej-Antonowicz
Prace Kaliny Skłodowskiej-Antonowicz
Katalog Nukat www

GALERIA
Zespół Muzeum Etnograficznego w Toruniu
Kalina Skłodowska-Antonowicz

FEMINATYWY

asystentka, lektorka, muzealniczka, kustoszka, kierowniczka, inicjatorka, realizatorka, współzałożycielka, speołeczniczka

ŹRÓDŁO
  1. Maciejewska-Marcinkowska H., Kukowicz-Wirowska B., Kalina Anna Skłodowska – Antonowicz (1923-2003). Polonistka, etnograf, kustosz Muzeum Etnograficznego i Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu, t. 16, 2007, s. 146 – 147.
  2. Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945 – 1994. Materiały do bibliografii, pod red. S. Kalembki, Toruń 1995, s. 621 – 622.

Fotografia: Ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Follow by Email
YouTube
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast