Dejewska Adela

DANE BIOGRAFICZNE

Data i miejsce urodzenia: 29 sierpnia 1923 roku w Toruniu

Data i miejsce śmierci: 1 września 2001 roku w Toruniu

OKRES TORUŃSKI

Do momentu wybuchu wojny ukończyła trzy klasy gimnazjalne. W listopadzie 1939 roku wyjechała z Torunia. Do miasta powróciła w lutym 1945 roku, ukończyła gimnazjum i zdała maturę. W 1947 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 20, wcześniej kończąc kurs przygotowawczy. Pracując uzupełniła wykształcenie o studia wyższe. Na emeryturę przeszła w 1978 roku. Społecznie zaangażowana w działalność Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu.

DZIAŁALNOŚĆ

W strukturach Armii Krajowej – łączniczka i kurierka Komendy Okręgu AK Pomorze. W ramach działalności konspiracyjnej przewoziła do punktu kontaktowego w Toruniu m.in. dokumenty, meldunki, pieniądze.

ODZNACZENIA
  • Medal Wojska (1948)
  • Krzyż Armii Krajowej (1982)
  • Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984)
ZASOBY ZEWNĘTRZNE
Katarzyna Minczykowska, Naukowy i popularyzatorski dorobek Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Biuletyn 2/59/2010 – Wydanie Jubileuszowe (s. 14)
Teczka osobowa Adeli Dejewskiej z zasobów Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej

FEMINATYWY

łączniczka, kurierka, nauczycielka, społeczniczka

ŹRÓDŁO

Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939 – 1945, cz. 5, pod red. E. Skierskiej, Toruń 2001, s. 41 – 42.

Fotografia: Ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu, zawacka.pl

Follow by Email
YouTube
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast