Roszko Ludmiła

DANE BIOGRAFICZNE

Data i miejsce urodzenia: 15 czerwca 1913 roku w Wilnie (obecnie Litwa)

Data i miejsce śmierci: 19 grudnia 2000 roku w Toruniu

OKRES TORUŃSKI

Do Torunia Roszko dotarła w ramach tzw. repatriacji wraz z grupą pracowników i wykładowców Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od 1 października 1945 roku zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W latach 1960 – 1963 została zawieszona w czynnościach służbowych – powody polityczne. Na emeryturę przeszła w 1983 roku.

DZIAŁALNOŚĆ

Przedmiotem pracy badawczej doc. Roszko była m.in. geologia i geomorfologia obszaru ostatniego zlodowacenia Polski, zasięgi zlodowaceń, erozja gleb. Członkini m.in. Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Poza działalnością naukową silnie zaangażowana w funkcjonowanie Instytutu Miłosierdzia Bożego, którego była współzałożycielką i kierowniczką.

OSIĄGNIĘCIA
  • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1974)
  • nagroda indywidualna Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1976)
ODZNACZENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej (1982)

ZASOBY ZEWNĘTRZNE
Uroczystość promocji książki „Z żywym Bogiem iść przez życie. Zapiski duchowe” www
Sympozjum naukowe pt. „Ludmiła Roszko – wybitny geograf i współzałożycielka Instytutu Miłosierdzia Bożego w setną rocznicę urodzin”. www
Strona dot. Ludmiły Roszko www
Katalog Nukat www
UCHWAŁA NR 924/18 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 6 września 2018 r.w sprawie nadania nazwy rondo Ludmiły Roszko
Artykuły dot. Ludmiły Roszko       

MULTIMEDIA

“Ludka” – wspomnienie o Ludmile Roszko cz. I

“Ludka” – wspomnienie o Ludmile Roszko cz. II

Rondo Ludmiły Roszko OGLĄDAJ

FEMINATYWY

naukowczyni, docentka, geolożka, kierowniczka

ŹRÓDŁO

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945 – 1994. Materiały do bibliografii, pod red. S. Kalembki, Toruń 1995, s. 591.

Fotografia: Ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Follow by Email
YouTube
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast